Paradigmi di alcuni verbi Latini

120 paradgmi dei verbi più comuni, usati e difficili della lingua latina. (4 pg - formato word) (0 pagine formato doc)

Appunto di soter
Paradigmi di alcuni verbi latini Paradigmi di alcuni verbi latini Abeo, abis, abii, abitum, abire.
Abhorreo, abhorres, abhorrui,abhorrere. Abripio, abripis, abripui, abreptum, abripere. Abstineo, abstines, abstinui, abstentum, abstinere. Accido, accidis, accidi, accisum, accidere. Accipio, accipis, accepi, acceptum, accipere. Adduco, adducis, adduxi, adductum, adducere. Adsequor, adsequeris, adsecutus sum, sequi. Ago, agis, egi, actum, agere. Alo, alis, alui, altum-alitum, alere. Animadverto, animadvertis, animadverti, animadversum, animadvertere. Appeto, appetis, appetivi-appetii, appetitum, appetere. Ardeo, ardis, arsi, arsum, ardere.
Ascendo, ascendis, ascendi, ascensum, ascendere. Aspicio, aspicis, aspexi, aspectum, aspicere. Caedo, caedis, cecidi, caesum, caedere. Cano, canis, cecini, cantum, canere. Capio, capis, cepi, captum, capere. Cedo, cedis, cessi, cessum, cedere. Cerno, cernis, crevi, cretum, cernere. Coepi, coeptum, coepisse. Cognosco, cognoscis, cognavi, cognitum, cognere. Colo, colis, colui, cultum, colere. Committo, committis, commisi, commissum, committere. Commoveo, commoves, commovi, commotum, commovere. Compono, componis, composui, compositum,componere. Concumbo, concumbis, concumbui, concubitum, concumbere. Coniuro, coniuras, coniuravi, coniuratum, coniurare. Connitor, conniteris, connisum sum, conniti. Constituo, constituis, constitui, constitutum, constituere. Consto, constas, constiti, constaturus, constare. Contemno, contemnis, contempsi, contemptum, contemnere. Corruo, corruis, corrui, corrure. Cupio, cupis, cupivi, cupitum, cupere. Debeo, debes, debui, debitum, debere. Decedo, decedis, decessi, decessum, decedere. Dedo, dedis, dedidi, deditum, dedere. Defendo, defendis, defendi, defensum, defendere. Dego, degis, degi, degere. Deleo, deles, delevi, delectum, delere. Deludo, deludis, delusi, delusum, deludere. Depello, depellis, depuli, depulsum, depellere. Describo, describis, descripsi, descriptum, describere. Desisto, desistis, destiti, destitum, desistere. Detraho, detrahis, detraxi, detractum, detrahere. Dico, dicis, dixi, dictum, dicere. Diffluo, diffluis, diffluxi, diffluxum, diffluere. Diligo, diligis, dilexi, dilectum, diligere. Discedo, discedis, discessi, discessum, discedere. Discendo, discendis, discendi, discensum, discendere. Dissentio, dissentis, dissensi, dissensum, dissentire. Dissuadeo, dissuades, dissuasi, dissuasum, dissuadere. Divido, dividis, divisi, divisum, dividere. Do, das, dedi, datum, dare. Duco, ducis, duxi, ductum, ducere. Effero, effers, extuli, elatum, efferre. Efficio, efficis, effeci, effectum, efficere. Effrango, effrangis, effregi, effractum, effrangere. Erro, erras, erravi, erratum, errare. Erudio, erudis, erudivi, eruditum, erudire. Erumpo, erumpis, erupi, eruptum, erumpere. Evado, evadis, evasi, evasum, evadere. Evanesco, evanescis, evanui, evanescere. Evello, evellis, evelli, evulsum, evellere. Excedo, excedis, excessi, excessum, excedere. Excogito, excogitas, excogitavi, excogit